Čištění otopných soustav

V každé topné vodě se časem nashromáždí usazeniny, které snižují přenos tepla a mohou způsobovat potíže s cirkulací topného média až do úplného ucpání radiátorů nebo kotlů. Snížení efektivity po deseti letech provozu se pohybují mezi 5% až 15%.

Zdrojem úsad jsou koroze, minerální inkrusty a především mikroorganismy (bakterie, řasy), kterým se skvěle daří mimo topnou sezónu. Při vyšších teplotách hynou a z jejich schránek vzniká černá mazlavá hmota fungující jako tepelný izolant. Zásadním faktorem ovlivňujícím tvorbu mikroorganismů je přítomnost kyslíku v topné vodě. Ten se do soustavy dostává jednak netěsnostmi na šroubení armatur, jednak při dopouštění vody.

Kdy čistit?

  • Preventivně nejpozději po patnácti letech provozu
  • Vždy při výměně zdroje výtápění (nový kotel): Pokud se čištění neprovede, nečistoty z radiátorů se budou zachycovat ve výměníku kotle, který brzy zničí. Bez dokladu o provedení čištění starého systému před zapojením nového zdroje, nelze většinou uplatnit pětiletou záruku z důvodu chybné instalace.
  • jakmile se začnou projevovat příznaky zanesení radiátorů: hlučnost, praskání, lupkání, pomalý nájezd teploty, radiátor topí jen v některé části (nejčastěji dole studený, nahoře teplejší)

Jak čištění probíhá?

Nejlepším způsobem je čištění za provozu. Do soustavy je nadávkováno vhodně koncentrované čisticí médium, které pak po stanovenou dobu obíhá v celém systému. Průběžně jsou odebírány vzorky a sledujeme účinnou koncentraci čistidla, pokud je potřeba, systém dodávkujeme.

Po dokonalém rozpuštění usazenin je zbytkové médium kanalizováno dle předpisů. Topný systém je vypláchnut, stabilizován a uveden do provozního stavu.

Podle požadavků zákazníka čištění realizujeme v řádu dní nebo týdnů v závislosti na cenových preferencích objednatele služby.

Čistí se i podlahové topení ?

Ano, pravidelně! Smyčky podlahového topení doporučujeme čistit po dvou až čtyřech letech provozu. Pakliže se pravidelné čištění zanedbá, může dojít k úplnému ucpání potrubí. Náklady na zprůchodnění jsou pak o dost vyšší, protože musíme rozpouštět “špunt” centimetr po centimetru, zapínat / vypínat čerpadlo a měnit směry oběhu čistidla. Taková práce je pro nás náročná a přináší i více rizika (tlakujeme do slepé uličky).

Kontaktujte nás

Další služby

Other posts