Čištění kotlů, bojlerů a dalších zdrojů tepla

Ve výměnících kotlů se zachycují nečistoty z celého systému a vypalují se do vysokého stupně tvrdosti. Takto vzniklý “kotelní kámen” se přímým zahříváním plamenem hořáku rozpíná a namáhá kotlové články (výměník), protože má jiné vlastnosti. Může dojít a dochází k praskání článků.

Taková havárie představuje vytečení topné soustavy.  Havárie vyžaduje neprodlenou opravu, která bývá často nákladnější než samotné chemické vyčištění, přičemž se mu beztak nelze vyhnout. V opačném případě analogicky mohou praskat sousední články kotle.

Zanesený kotel způsobuje ztráty na spotřebě plynu klidně i 40%!

Kdy čistit?

  • Čištění doporučujeme pravidelně po čtyřech letech provozu.
  • Při čištění kotlů je nezbytná odstávka. U nástěnných kotlů to bývá několik hodin. U stacionárních kotlů jsou nánosy větší a vykazují mnohem vyšší tvrdost – většinou je potřeba počítat s odstávkou nejméně na 24h.
  • POZOR !!! Pokud měníte starý kotel za nový, vyčistěte topný systém! Jinak riskujete zničení nového zařízení a komplikace s uplatněním pětileté záruky na výrobek.

Bojler = varná konvice

Bojlery, deskové výměníky, průtokové ohřívače, vyvíječe páry, plynové ohřívače a další zařízení na ohřev TUV pracují podobně jako varná konvice. Při ohřevu se vytváří anorganické usazeniny dle tvrdosti, kvality a složení vody (Ca, Mg, Fe, Mn ad.). Nánosy zmenšují objem, vyřazují z provozu teplotní čidla a ohrožují plášť nádob. Následkem Koroze hrozí- proděravění, kvůli rozpínání může dojít k deformaci materiálu.

Typickými příznaky akutního znečištění jsou hlučnost, časté spínání zařízení či kolísání zásoby teplé vody. Vyčištěním topného zařízení po čtyřech letech provozu můžete ušetřit 10-20 % nákladů. Navíc účinnost nevyčištěných zařízení se postupně s přibývajícími léty rychle až skokově snižuje.

Zvláštní pozornost vyžadují průtokové ohřívače, které bývají součástí skladby technologie vytápění pomocí tepelných čerpadel. Pokud se průtokový ohřívač nečistí preventivně, dojde k ucpání topné spirály. Dokážeme zprůchodnit i takto “zabitého hada”, ovšem vzrůstá cena, protože strávíme u zákazníka mnohem více času.

Doporučujeme všechna zařízení na ohřev TUV čistit preventivně:

  • bojler po čtyřech letech
  • deskový výměník po dvou letech
  • průtokový ohřívač po dvou letech

Kontaktujte nás

Další služby

Other posts